Thẻ: Nissan Terra 2020 được nâng cấp một cách tổng thể so với thế hệ trước nó

Nissan Terra 2020 được nâng cấp một cách tổng thể so với thế hệ trước nó

Nissan Terra 2020 được nâng cấp một cách tổng thể so với thế hệ trước nó Nissan Terra 2020 sẽ không có sự thay đổi vào về ngôn ngữ thiết kế và form dáng cơ bản so với thế hệ trước đây. Xe vẫn sở hữu phần đầu với cụm đèn pha có thiết kế […]

Back To Top